Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u en door u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Annette de Boo, eigenaar van Praktijk Annette de Boo, gevestigd in Leidschendam-Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63169991.

 

Persoonsgegevens.

Waarom ik uw gegevens bewaar.

Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met u te houden. Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u ja heeftt gezegd op met mij werken. Ziet u er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen uw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens.

Mocht u ja zeggen op werken met mij dan vraag ik u waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met uw toestemming.

Beveiliging.

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van u. Alles wat we via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn site (www.Annettedeboo.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en u leest. U kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van u. Mijn site valt onder een betrouwbare server en ik gebruik voor zover ik weet geen cookies.

Niet-digitale gegevens.

Een enkele keer schrijf ik iets over u op of bewaar ik iets wat u bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel veilig opgeborgen is. U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar.

Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van u niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met u doe.

Uw rechten.

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen heeft u ten alle tijd. U mag me hierover altijd aanspreken.

Annette de Boo - Begeleiding bij Rouw en verlies  -  Praktijk@AnnettedeBoo.nl  -  Vlietweg 15  2266 KA  Leidschendam / Voorburg -  06-36208779