Intakegesprek                                                                                                                       €45,- per uur

 

Begeleiding van volwassenen                                                                                            €75,- per uur

 

Begeleiding van kinderen en jongeren                                                                             €75,- per uur

Telefonisch consult                                                                                                              €18,75 per 15 minuten

Lotgenotencontactgroep rouw en verlies                                                                        

6 bijeenkomsten van 1,5 uur, minimaal 4 deelnemers                                                 €285,- pp

Ondersteuning en begeleiding van een klas (binnen school)

rondom rouw en verlies                                                                                                     In overleg

Gastles, workshop, bijscholing of lezing                                                                          In overleg

Kilometervergoeding                                                                                                           €0,19 per km

 

Sommige werkgevers zijn bereid (een deel van) de facturen te betalen omdat rouwbegeleiding kan bijdragen aan de vermindering van het ziekteverzuim. Neem voor meer informatie hierover contact met mij op.

Mijn praktijk staat ingeschreven bij het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Onder bepaalde voorwaarden is er financiering mogelijk vanuit de impuls voor rouwbegeleiding van het NIK. Neem voor meer informatie hierover contact met mij op.

Bij annulering minstens 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. 

Annette de Boo - voor begeleiding bij rouw en verlies  -  Praktijk@AnnettedeBoo.nl  -  Vlietweg 15  2266 KA  Leidschendam / Voorburg  -  06-36208779